Во делот на наводнувањето Агроплант Мил д.о.о. може да Ви понуди:
  • Асортиман на производи: црева, фитинг, прскалки, капалки, контролери, филтри…
  • Решенија и проекти спрема вашите потреби
  • Изведба на комлетна нова инсталација за наводнување, поправка и подобрување на старата како и одржување на истата.

Системи за наводнување во земјоделие

Агроплант Мил д.о.о. има големо искуство во примена на системите за наводнување во земјоделието и  може да ви понуди комплетно решение за наводнување према потребите на културата која ја произведувате како на пр. Морков, кромид, цвекло, компир, пипер, домат, крставица, спанаќ… (наводнување со распрскувачи или капка по капка)

Покриваме и еден доста прецизен сегмент во наводнувањето при производство на расад како и производство на цвеќе и украсни растенија. (наводнување автоматско со микрораспрскувачи, фогери и капалки со водилки)

Нашето портфолио брои и голем дел на површини изработени со наводнување на овошни и лозови насади (наводнување преку филтри капка по капка)